Skip to main content

WLZ

Allerlei redenen kunnen ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om zelf sturing aan je leven te geven. Door het hebben van o.a. psychische problemen, niet-aangeboren hersenletsel, of een licht verstandelijke beperking.

Op meerdere levensgebieden zoals jouw gezondheid (psychisch – en lichamelijk functioneren), gezin, relatie, sociale contacten, financiën, invulling van werk of dagbesteding, huisvesting heb je blijvende ondersteuning nodig. Je kan denken het structureren en plannen, uitbreiden van je sociaal netwerk, gesprekken voeren of ondersteuning bij gesprekken met instanties, passende dagbesteding zoeken zoals (vrijwilligers)werk of hulp bij re-integratie, begeleiden van je partner of het gezin, jouw
administratie/financiën op orde brengen.

Ondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg wordt geïndiceerd door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een onafhankelijke clientondersteuner kan je helpen bij deze aanvraag. Deze helpt je ook bij het kiezen van de juiste zorg en deze goed te organiseren. Vanuit AnQer kunnen we je ook ondersteunen bij deze aanvraag.

Het gaat ons om wie je bent. Niet om wat je hebt of wat je doet. Wij hebben geen oordeel. En dat stralen we uit. In ons zijn én in ons werk. Bij AnQer werken we met passie en bezieling om dit voor elkaar te krijgen. Elke dag opnieuw.

Meer informatie?
Met
gemaakt door
Burggraaf Media