Skip to main content

WMO

Allerlei redenen kunnen ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om zelf sturing aan je leven te geven. Door het hebben van o.a. psychische problemen, niet-aangeboren hersenletsel, of een licht verstandelijke beperking.

Op meerdere levensgebieden zoals jouw gezondheid (psychisch – en lichamelijk functioneren), gezin, relatie, sociale contacten, financiën, invulling van werk of dagbesteding, huisvesting bieden we ondersteuning. Je kan denken het structureren en plannen, uitbreiden van je sociaal netwerk, gesprekken voeren of ondersteuning bij gesprekken met instanties, passende dagbesteding zoeken zoals (vrijwilligers)werk of hulp bij re-integratie, begeleiden van je partner of het gezin, jouw administratie/financiën op orde brengen.

Om begeleiding te kunnen ontvangen hebben je een geldige indicatie vanuit de WMO nodig. We kunnen je helpen om deze aan te vragen bij de WMO van jouw gemeente.

Het gaat ons om wie je bent. Niet om wat je hebt of wat je doet. Wij hebben geen oordeel. En dat stralen we uit. In ons zijn én in ons werk. Bij AnQer werken we met passie en bezieling om dit voor elkaar te krijgen. Elke dag opnieuw.

Meer informatie?

Uitsluitingscriteria: psychiatrische/psychische grondslag die eerst behandeld moet worden alvorens begeleiding te kunnen bieden of tegelijk behandeling opstarten naast de begeleiding.

Met
gemaakt door
Burggraaf Media