In voor Mantelzorg-Thuis

‘In voor Mantelzorg-Thuis’ wil de samenwerking tussen formele en informele zorg versterken. Dat doen ze door samen met lokale organisaties in de praktijk gedurende twee jaar aan de slag te gaan met actuele vraagstukken. Leren en implementeren staan hierbij centraal.

WZU Veluwe, GGNet en AnQer zijn gekozen als een van de twaalf lerende netwerken in Nederland. Zij gaan werken aan het volgende positieve kernthema: professionals (formeel en informeel), sociaal netwerk en mantelzorgers weten elkaar te vinden, weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en vertrouwen elkaar in de ondersteuning aan mantelzorgers van volwassenen met psychiatrische vraagstukken in de wijk.

Er zijn prangende casussen geweest waarbij mantelzorgers van volwassenen met psychiatrische vraagstukken zich compleet verloren voelden. Dat kwam o.a. door het ontbreken van een goede samenwerking tussen beroepskrachten onderling en met de mantelzorger(s) waardoor onduidelijkheid en chaos ontstond, met als gevolg dat mantelzorgers niet meer wisten waar ze terecht konden en zij het vertrouwen in de beroepskrachten verloren. Hierdoor ervoeren zij (over)belasting.

Bekijk meer informatie op: invoormantelzorg.nl

Een initiatief van: