Skip to main content

In voor Mantelzorg-Thuis

‘In voor Mantelzorg-Thuis’ wil de samenwerking tussen formele en informele zorg versterken. Dat doen ze door samen met lokale organisaties in de praktijk gedurende twee jaar aan de slag te gaan met actuele vraagstukken. Leren en implementeren staan hierbij centraal.

WZU Veluwe, GGNet, gemeente Heerde en AnQer zijn gekozen als een van de elf lerende netwerken in Nederland. Zij gaan werken aan het volgende positieve kernthema: Mantelzorgers tot bloei brengen door thuis te zijn in eigen huis en leven, daarvoor gaan wij als professionals van schotten naar samenwerken en verbinden op micro en macro niveau.

Er zijn prangende casussen geweest waarbij mantelzorgers van volwassenen met psychiatrische vraagstukken zich compleet verloren voelden. Dat kwam o.a. door het ontbreken van een goede samenwerking tussen beroepskrachten onderling en met de mantelzorger(s) waardoor onduidelijkheid en chaos ontstond, met als gevolg dat mantelzorgers niet meer wisten waar ze terecht konden en zij het vertrouwen in de beroepskrachten verloren. Hierdoor ervoeren zij (over)belasting.

Bekijk hier de uitlegvideo

Bekijk meer informatie op: invoormantelzorg.nl

Een initiatief van:

Met
gemaakt door
Burggraaf Media