Skip to main content

Privacy Statement


Persoonsgegevens die wij verwerken

AnQer verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

AnQer verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals uw hulpvragen en aanverwante gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

AnQer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bij het verkrijgen van de toewijzing (digitaal/papier) van de gemeente
 • Rapportage in Zilliz
 • Facturatie aan de gemeente of SVB
 • Voor het opstellen van een begeleidingsplan
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we gegevens bewaren

AnQer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden verwijderd nadat de begeleidingsovereenkomst beëindigd is en de laatste factuur aan de gemeente of SVB verstuurd/betaald is.

Delen met anderen

AnQer deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AnQer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

AnQer gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anqer.nl. AnQer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

AnQer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anqer.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met AnQer kunt u ons als volgt bereiken:

Postadres: Postbus 274, 3880 AG, Putten
Telefoonnummer: 088-7750500
E-mailadres: info@anqer.nl
KVK-nummer: 71466525

Met
gemaakt door
Burggraaf Media